Pro začátečníky Vše

Dopravní značky musí každý řidič dobře ovládat

Dopravní značky

V okamžiku, kdy se ocitnete v autoškole, se před Vámi objevuje úplně nový svět. Jedním z nejtěžších úkolů pro začátečníky bývá zorientovat se ve změti dopravních značek, s nimiž se často střetávají poprvé. Samozřejmě to není možné vykládat tak, že by dopravní značky až do chvíle, kdy dotyční navštívili autoškolu, u silnic nestály, nováčci v autoškole jim ale zpravidla nevěnovali odpovídající pozornost. Proč také, když přece řídí někdo jiný?

V autoškole na budoucí řidiče o hodinách teorie vykouknou dopravní značky, s nimiž se budou setkávat v provozu prakticky každý den, ale také takové, které u silnice spatří jednou za pověstný uherský rok. To však v žádném případě neznamená, že by je řidič nemusel znát. U vozovky většinou nestojí zbytečně a jejich neznalost může dostat řidiče do pořádných trablů. Vědomosti o značkách je dobré si průběžně aktualizovat. Každý možná ani neví, že v průběhu času vznikají také značky nové, které by pravděpodobně dokázaly pořádně potrápit automobilisty, jejichž řidičský průkaz je staršího data. Víte, jak vypadají třeba dopravní značky Kolona, Pohyblivý most nebo Silniční kaple?

Dopravní značky pro začínající řidiče

Pro začínající řidiče v autoškole někdy bývá překvapením, že dopravní značky nestojí jen u silnice, ale jsou také vodorovně nakreslené na vozovce. Také ty by měl řidič bezpečně ovládat, protože jejich neznalost může zavinit značné komplikace.

Nikoho jistě nepřekvapí konstatování, že lidské oko je mimořádně vnímavé a zprostředkovává celou řadu užitečných informací mozku. S ohledem na dopravní značky má tato skutečnost zásadní význam, protože dopravní značky jsou také barevně odlišeny. Je to jednoduché: červená barva nás nabádá k tomu, že bychom měli zvýšit pozornost, modrá je pro změnu informativní. Dodatkové tabule pod značkami je pak mohou upřesňovat a časově vymezovat.

Na druhou stranu se dnes poměrně často objevují názory, že dopravních značek je v současné době u silnic zbytečně moc. To má mít za následek jisté otupění řidičů, kteří prý většinu z nich již ani nevnímají. V roce 2016 se pak u silnic objeví další. Některé dopravní značky jsou přitom opravdu u vozovky, když se to vezme do důsledků, celkem zbytečné. Typickým příkladem mohou být ty, které upozorňují na to, jaká je v daném místě nejvyšší povolená rychlost. Ta je přece uvedena v zákonu nebo normě a na daném místě tudíž fungují skutečně jen jako připomenutí.

Jsou to přitom právě dopravní značky, které se uchazečům o řidičský průkaz zřejmě nejlépe učí. Alespoň ve zkušebních testech v nich bývá děláno nejméně chyb. To nejlépe svědčí o tom, jak velký význam v silničním provozu mají. Zde si můžete vyzkoušet vaši aktuální znalost značek on-line. Mimochodem, zkoušeli jste si někdy představit chaos, jaký by nutně zavládl ve velkých městech, pokud by neexistovaly dopravní značky?

O autorovi

Jiří Novák