Pro řidiče Užitečné info Vše

Psychotesty pro řidiče a dopravně psychologická vyšetření řidičů

psychotesty pro řidiče

Psychotesty pro řidiče jsou nezbytnou součástí testů nutných pro vrácení řidičského průkazu. Neobejdete se u nich bez některých dokladů a také bez předepsaných kompenzačních pomůcek. Testy se skládají z několika částí:

Osobní a výkonový test jsou samozřejmou součástí psychotestů pro řidiče. Osobnostní dotazníky je možné si online vyzkoušet. Psychotesty pro řidiče obvykle trvají v rozmezí 2 – 4 hodin a zahrnují někdy kromě dotazníků i rozhovor s budoucím řidičem. Výsledky testů, které vyhodnocuje psycholog, se následně předávají praktickému lékaři.

Nutné doklady s sebou

Chystáte-li se absolvovat dopravně psychologické vyšetření, nezapomeňte si vzít s sebou doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas. Dále potřebujete řidičský průkaz a rovněž výpis z evidenční karty, čili přehled získaných bodů. Výpis pořídíte na dopravním inspektorátu města, ale třeba i na kontaktním místě CzechPointu. Jestliže jste držitelem některé z kompenzačních pomůcek, vezměte ji rovněž s sebou.

Dopravně psychologické vyšetření

Uspět u psychologických testů znamená se na ně také dobře připravit. Měli byste se na ně dobře vyspat, zbytečně se nestresovat a dbát na pitný režim. Velmi žádoucí je nepožívat před nimi alkoholické nápoje a nevystavovat se ani dlouhodobé fyzické zátěži. Necítíte-li se zdrávi, raději se přeobjednejte na jiný termín.

Součástí psychotestů pro řidiče

Výkonové testy jsou nedílnou součástí psychotestů pro řidiče. Jedná se o vyšetření, jehož účelem je posoudit kognitivní funkce řidiče. Do této kategorie spadá posouzení schopnosti udržet pozornost, dále rozsah intelektové kapacity osoby a v neposlední řadě prověření paměti řidiče.

Přístrojová zkouška na počítači

Na počítači je s každým uchazečem provedena přístrojová zkouška. Ta má za cíl posoudit jeho koncentraci pozornosti, kvalitu a rychlost reakcí a také schopnost procesu rozhodování. Dále se prověřují psychomotorické koordinace a pružnost řidiče, učení a adaptace.

banner4blog

O autorovi

Jiří Novák