Pro začátečníky Vše

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz

Je vůbec nutné řidičský průkaz nějak představovat? Snad každý mladý člověk ho chce co možná nejdříve získat, protože právě díky této kartičce může vyrazit bez obav na silnici a stane se do značné míry pánem svého času. Řidičský průkaz je možné definovat jako oprávnění k řízení motorových vozidel, které má v současnosti podobu poměrně malé plastové kartičky. Každý řidič jej musí mít ve chvíli, kdy řídí vozidlo při sobě.

Jak získat řidičský průkaz?

K získání řidičského průkazu je potřeba úspěšné absolvování autoškoly a závěrečné zkoušky.  V autoškole odchodíte kurzy teorie v povinném rozsahu, odjezdíte nezbytný počet hodin, poté složíte příslušnou zkoušku a získáte řidičský průkaz. To je samozřejmě ideální průběh. I mezi vašimi známými se jistě najde dostatek takových, kteří museli při získávání řidičského průkazu prodělat strastiplnější cestu, při které na ně čekaly různé opravné pokusy. Řidičský průkaz navíc nezískáváte navždy, ale musíte jezdit tak, aby se neocitl v ohrožení, tedy aby vám nebyl odebrán jako sankce za porušení vašich povinností účastníka silničního provozu.

banner4blog

Je snadné o řidičský průkaz přijít?

Ano, je to mnohem jednodušší než jej získat! Samozřejmě teď nemyslíme na prostou ztrátu řidičského průkazu, respektive kartičky, kdy vám příslušný odbor obecního úřadu vydá nový. Na mysli máme bodový systém řidičů, který má od roku 2006 za úkol působit jako jakýsi „strašák“ pro ty, kteří opakovaně porušují pravidla silničního provozu. Je to lehká matematika: Pokud nasbíráte 12 bodů, přijdete o řidičský průkaz!  Různé přestupky (případně i trestné činy) jsou přitom bodovány odlišně.

Vedle toho lze ještě zmínit, že řidičské oprávnění může být pozastaveno při zvláštním výkonu rozhodnutí v exekučním řízení, konkrétně při neplacení výživného. V každém případě je potřeba vždy myslet v první řadě na to, že držení řidičského průkazu s sebou přináší velkou odpovědnost. Pokud o něj přijdete, pravděpodobně jste minimálně uvedli v nebezpečí jiné osoby, což by mělo být tím hlavním, na co byste měli při řízení myslet a snažit se dbát na to, abyste to nedělali.

O autorovi

Jiří Novák