Pro řidiče Vše

Školení bezpečné jízdy se rozhodně vyplatí

školení bezpečné jízdy

Bodů není nikdy dost! Je přitom jedno, jestli hovoříte o fotbalové tabulce nebo o tom, jak si v současné době vedete na tuzemských silnicích. Věděli jste ale o tom, že máte možnost získat poměrně jednoduše tři body zpět? To je skutečně lákavá nabídka, která se neodmítá! Vyhledat nejvhodnější autoškoly, které nabízí školení bezpečné jízdy si můžete v katalogu autoškol Autostudy.cz. Absolvováním školení bezpečné jízdy se totiž můžete do budoucna vyhnout celé řadě případných problémů. Po absolvování kurzů Vám totiž jsou tři body přičteny zpět na Vaše uvadající konto.

Tato možnost ale není dostupná pro každého! Školení se může zúčastnit pouze řidič, jenž je vlastníkem příslušného řidičského oprávnění. Na tom ještě není nic tak zvláštního, ale podstatná je podmínka, že nesmí mít dohromady zaznamenáno v registru více než 10 bodů za porušení právních předpisů a žádný jeho konkrétní přestupek nesmí být „oceněn“ 6ti a více body. Piráti silnic si tedy musí nechat na navrácení bodů zajít chuť!

Co všechno potřebujete, jestliže se chcete školení zúčastnit a svoje bodové konto opět rozhojnit? Především si musíte podat předepsanou Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů včetně. Je pochopitelné, že vše se neobejde bez toho, abyste souhlasili nezpracováním svých osobních údajů. Společně se žádostí pak musíte dodat i výpis z evidence bodového hodnocení osoby aktuální ke dni podání žádosti. Na školení pak jistě budete nuceni předložit platný doklad totožnosti i řidičský průkaz. Stejně tak je třeba doložit i osvědčení o registraci vozidla, jeho technické způsobilosti a doklad o povinném smluvním pojištění vozidla. Nenechte se tím odradit, energie, kterou věnujete schraňování těchto písemností, se Vám přece nakonec promění v tolik toužené body navíc!

banner4blog

Jakým způsobem takový kurs bezpečné jízdy obvykle probíhá? Zahájen je pochopitelně prezencí. Dokud máte po ránu čerstvou mysl, je třeba věnovat se teorii. Ta tedy přichází na řadu jako první. Po obědě si pak přijdou na své i všichni milovníci praxe. Následuje závěrečné vyhodnocení a vy se můžete těšit z toho, že tři body jsou zase na cestě zpět na Vaše bodové konto. Je samozřejmé, že každý účastník musí poslouchat pokyny lektorů a podrobit se kontrole technické způsobilosti vozidla, pokud je k tomu vyzván, nesmí odmítnout ani dechovou zkoušku. Jestliže nějakým způsobem poruší podmínky, nemůže se divit, když je ze školení vyloučen a žádné body se mu samozřejmě nevrátí.

Na závěr kursu je Vám vydáno potvrzení, s nímž byste do 30 dnů měli navštívit příslušný obecní úřad. Pamatujte na to, že spolu s potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy byste měli také na tomto úřadě odevzdat vyplněnou Žádost o odečet bodů!

O autorovi

Jiří Novák