Pro řidiče Vše

Ztráta řidičského průkazu by měla být ohlášena co nejdříve

Ztráta řidičského průkazu

V životě se přihodí různé věci, je však třeba snažit se k nim vždy postavit čelem. Žádný člověk přece není neomylný! Ztráta řidičského průkazu tak jistě není důvodem k jásání, na druhou stranu to ani není žádná tragédie. To nejhorší, co byste mohli udělat, je však po zjištění, že Vám řidičský průkaz chybí, nechat věcem volný průběh. Tím si totiž můžete do budoucna zadělat na pořádné problémy!

Každý majitel řidičského průkazu je totiž v případě odcizení, poškození nebo ztráty řidičského průkazu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to podle místa svého trvalého bydliště. Z toho plyne, že není nezbytné hlásit ztrátu řidičského průkazu přímo Policii ČR, jestliže tak ale učiníte, rozhodně tím nic nezkazíte.

S sebou si na obecní úřad, kam půjdete ohlásit tuto nepříjemnou událost, nezapomeňte vzít doklad totožnosti. Jestliže je Váš řidičský průkaz „pouze“ poškozen, musíte jej samozřejmě přinést také. Potřebovat budete i novou průkazovou fotografii.

Od tohoto okamžiku se již nemusíte obávat toho, že Vás během Vaší cesty dopravním prostředkem, který řídíte, zastaví policisté a Vy jim budete muset vypravovat sáhodlouhou a srdceryvnou story, která by mohla nést název Ztráta či Odcizení řidičského průkazu. Nikde navíc nemáte zaručeno, že narazíte na chápavé a empatické strážce zákona, kteří Vás poté nechají bez úhony jet dál. To by bylo spíše velmi překvapivé!

Potvrzení o oznámení zničení, poškození, odcizení nebo ztráty řidičského průkazu

Na obecním úřadě Vám ve chvíli, kdy nahlásíte ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vydají Potvrzení o oznámení ztráty, poškození, odcizení nebo zničení ŘP, jež Vás právě v takových situacích chrání. Jistě oceníte, že nepodléhá ani žádnému správnímu poplatku. Ten musíte uhradit jen za vydání nového řidičského průkazu a jeho výše je symbolických 50 Kč. Když byste na řidičský průkaz pospíchali, může Vám být dokonce expresně vyřízen. To už ale stojí 500 Kč. Proč byste něco takového dělali?

Představte si, že se chystáte na zahraniční dovolenou a do toho najednou přijde tak nepříjemná událost, jakou představuje ztráta řidičského průkazu! V tu chvíli si sice můžete zajít na daný úřad pro výše zmiňované Potvrzení, do ciziny s ním však nesmíte, protože má platnost jen na území České republiky. Ejhle, o motivaci k promptnímu vyřízení žádosti je ihned postaráno!

Pamatujte vždy na to, že výše zmíněné Potvrzení je platné jako náhrada za ztracený řidičský průkaz i v rámci České republiky jen 30 dnů ode dne vydání. Poté již byste se měli v případě potřeby prokazovat svým nově vyzvednutým řidičským průkazem. Když tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že Vám může být uložena pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů!

O autorovi

Jiří Novák