Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.Dozvědět vice
OK
HlavníVrácení řidičského průkazu

Vrácení řidičského průkazu

Chystáte se žádat o vrácení řidičského průkazu a nevíte jak na to? Poradíme Vám!
Objednat si termín online
Co potřebuji pro vrácení řidičského průkazu?

Pokud řidičí bylo odebráno řidičské oprávnění v důsledku uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nesmí řídit motorová vozidla po samotném skončení doby zákazu řízení, ale musí nejprve podat písemnou žádost na příslušný úřad o vrácení řidičského oprávnění. Až po nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, smí řidič řídit motorové vozidlo, a to i v případě, že nesplnil povinnost odevzdat řidičský průkaz.

Po uplnutí trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel (pozbytí řidičského oprávnění podle § 94a), můžete zažádat o vrácení řidičského opravnění.

Jaké doklady potřebuji?
1. Žádost o přijetí k výuce a výcviku (Ke stažení)

2. Posudek o zdravotní způsobilosti (Ke stažení)

3. Rozhodnutí správního orgánu nebo rozsudek soudu

4. Pokud Vám byl odpušten zbytek trestu, též rozhodnutí nebo usnesení o této skutečnosti

5. Výpis z karty řidiče - v den závěrečných zkoušek (nesmí být starší 30-ti dnů!)

6. Dopravně psychologické vyšetření. Obyvatelé Prahy mohou využít služeb pražského Dopravního psychologa scháleného Ministerstvem dopravy. Kancelář se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra "B" Křižíkova. Cena pro řidiči se zákazem řízení při vybodovaní je 2.000 Kč (vč. DPH).
Zapište se k dopravnímu psyhologovi v Praze
Vyplňte prosím kontaktní formulář a do 24 hodin Vás bude kontaktovat specialista.
Co je psychologické vyšetřeni?

Pozn. dopravně psychologickému vyšetření (tzv. psychotestu) je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:


a) Dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém systemu

b) Soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

c) Správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců

d) Podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Co je přezkoušení odborné způsobilosti?
Přezkoušení provádí zkušební komisař magistrátu hl. m. Prahy, nikoliv autoškola.

První zkouška - (Lze jí absolvovat až po vypršení zákazu) Probíhá na počítači, kdy je vám online vygenerován náhodný test (25 testových otázek / limit 30 minut ). Píšete jediný test i pokud žádáte o vrácení více skupin ŘP. Např. A,B,C.

Druhá zkouška- (Lze ji absolvovat až po vypršení zákazu). Ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla. Neprovádí se u skupiny řidičského oprávnění B.

Pokud žádáte o vrácení ŘP pro více skupin, např. A, B, C.., zkušební komisař MHMP si vás otestuje z praktické jízdy na všech vozidlech příslušných skupin - tedy motocykl, osobní automobil, nákladní automobil.

O všechny tři zkoušky se můžete pokusit pouze 2x, pokud neuspějete ani na třetí pokus, mate povinnost absolvovat nový výcvik v autoškole!

Jak bude vše probíhat?
1v 402bc7a81f7e9fc6bae28597efb2fb4a5a9d5ba070b83103fc52f5d0c627f219

Do sekretariátu autoškoly se dostavte se všemi potřebnými doklady.

2v 0eea1cb3d8c41296c42066642af3aebf98050d2f1339dc3a10fe3e23fdfca2d8

Autoškola vás na základě dodaných dokladů zaeviduje na Magistrátu hl. m. Prahy.

3v 8a15ae8e7cb2c9112de6d5942861964cc35f4bbc6f2926ddfaeb62aa57446d83

Autoškola s vámi naplánuje termíny případného výcviku a výuky (není povinné).

4v 34856a3cb70226575d44c57bec8206478a7acf4f5e148836a53635c39aad5466

Autoškola s vámi naplánuje termín přezkoušení odborné způsobilosti.

Zkoušky se zdařily, jak postupovat dále?

Zkušební komisař vám potvrdí žádost s poznamkou PROSPĚL a tento dokument vám bude vrácen se všemi ostatními. Nejpozději do 29-ti dnů si musíte zažádat o vrácení ŘP na Magistrátě.

Zapište se k dopravnímu psyhologovi v Praze
Vyplňte prosím kontaktní formulář a do 24 hodin Vás bude kontaktovat specialista.